Nivå 3-verifiering

Den mest avancerade kontrollen av deponerat material

  • Nivå 3 är den mest avancerade verifieringmetod som Deposit kan erbjuda. Syftet är att fastställa, med största möjliga säkerhet, att kunden kan få tillgång till allt som behövs för att underhålla, ändra, felrätta och/eller modifiera programmet (själv eller med hjälp av någon annan) ifall leverantören av någon anledning inte längre tillhandahåller dessa tjänster.

Vid en Nivå 3-verifiering kompileras källkoden i enlighet med dokumentationen på en helt "tom" dator. Det innebär att operativsystem, tredjepartsprogram och utvecklingsverktyg inte är installerade när verifieringen inleds. Efter kompileringen är hela systemet förberett för användning och en test genomförs – med hjälp av användaren – för att konstatera om programmet är ett exakt resultat av vad som skapas i kundens vanliga produktionsmiljö.

En framgångsrik Nivå 3-verifiering ger inte bara den bästa säkerheten för att depositionen är komplett, utan den visar också att deponeringen innehåller allt material sim krävs för att man snabbt ska kunna använda deponeringen om ett utlämnande äger rum.

Ungefär 15 procent av alla deponeringar motsvarar initialt inte kraven vid vår standardverifiering (Nivå 1). En högre verifieringsnivå ger högre felprocent: 90 procent (!) av deponeringarna motsvarar initialt inte de krav som ställs vid en Nivå 2-III verifiering. För att vara säker på att deponeringarna är kompletta rekommenderar vi att en Nivå 3-verifiering genomförs minst en gång per år.

Deposit har konstaterat att tack vare den här verifieringstjänsten har kunderna mycket snabbt kunnat ta hand om förvaltningen av programmet efter ett utlämnande.

Nedladdning