Nivå 2-verifiering

Standardverifiering för tryggad kontinuitet

  • Nivå 2-verifiering har utvecklats som ett resultat av att många leverantörer har svårigheter att leverera komplett källkod. Eftersom ett program ofta består av hundratals komponenter förstår man hur lätt problem kan uppstå.

Exempel på vad Deposit noterat under senaste de åren:

En komponent utvecklades för flera år sedan. Nu ingår den inte längre i den aktuella releasen.

En komponent utvecklades av en annan avdelning eller av tredje part.

En komponent ingår inte i det deponerade programmet, så källkoden är inte tillgänglig.

Huvudsyftet med en verifiering på Nivå 2 är att kontrollera att källkoden till varje specifik komponent och fil som ingår i datorprogrammet finns tillgänglig. De olika stegen i en Nivå 2-verifiering är följande:

1) Programvaruleverantören deponerar materialet

2) Användaren/licenstagaren levererar en kopia av det aktuella program som han använder

3) Deposit analyserar komponenterna i kundens program och ser efter om tillhörande källkod finns i det deponerade materialet

4) Deposit upprättar en verifieringsrapport

Den här typen av verifiering undanröjer i hög grad den potentiella risken för att deponeringen har brister.

Nedladdning