Nivå 1-verifiering

Grundverifiering av alla källkodsdeponeringar

Efter mer än 15 års verksamhet kan vi konstatera att – initialt – är det ungefär 15 procent av alla deponeringar som inte uppfyller de mest elementära krav. Deponeringarna är oläsliga, ofullständiga, dokumentation saknas och det finns filer med virus. Om det skulle bli aktuellt att utlämna en sådan deponering skulle det sannolikt visa sig att den var oanvändbar och värdelös.

Eftersom Deposit vill tillhandahålla kvalitetstjänster ställer vi krav på verifiering: varje deponering som vi tar emot genomgår åtminstone en grundverifiering. Verifieringen är en del av deponeringsarrangemanget och genomförs av vår tekniska avdelning. Kvaliteten - och nyttan av själva deponeringen – kan bedömas endast genom verifiering.

Syftet med Nivå 1-verifieringen är att bekräfta att allt material finns med och är läsbart i enlighet med vad leverantören har specificerat i ett särskilt formulär: Escrow Deposit Specification Form.

Huvuddrag i en verifiering på Nivå 1

Verifiering av läsbarheten (som mediats läsbarhet och viruskontroll)

Verifiering av att relevant källkod finns tillgänglig

Verifiering av att användardokumentation och teknisk dokumentation finns tillgänglig

Verifiering av att material om driftmiljö och tredjepartsprogram finns tillgänglig

Rapport

I genomsnitt tar en Nivå 1-verifiering 4 till 8 timmar. I den årliga avgiften ingår en Nivå 1-verifiering per år.

Den här typen av verifiering ger ingen garanti för att deponeringen är korrekt och komplett i förhållande till användarens driftsmiljö. Inte heller är källkodens användbarhet verifierad. Naturligtvis ger utökad verifiering (Nivå 2 och Nivå 3) högre grad av säkerhet

Nedladdning