Om Deposit

Deposit AB bildades 1997 och verkar internationellt under namnet Escrow Europe. Deposit är en oberoende tredje part (Trusted Third Party) som skyddar affärskritisk information som källkoder, viktiga databaser och industriell design

Under speciella omständigheter som reglerats på förhand, t ex leverantörens konkurs, har Deposit rätt att lämna ut det deponerade materialet till kunden. Tack vare deponeringen får kunden trygghet utan att äventyra leverantörens immateriella rättigheter. Källkoder är ofta en mycket värdefull tillgång för leverantören och måste därför skyddas väl.

Under de senaste 20 åren har vi utvecklats till att bli en Internationell och betrodd aktör med kunder över hela världen. Vi har kontroll över mer än 1 000 verifierade och uppdaterade deponeringar för mer än
10 000 företag och organisationer, allt ifrån multinationella bolag till nystartade företag och myndigheter.

Deposit utmärker sig genom att – till skillnad från andra aktörer – koncentrera sig på aktiva deponeringar som omfattar såväl obligatorisk verifiering som enkla uppdateringar online. Därigenom säkras kvaliteten på deponeringen.

Deposit erbjuder en mänga andra deponeringstjänster än källkodsdeponering: Data Escrow, Industrial Escrow, ASP/BPO Escrow, Website Escrow, Internet Technology Escrow och Copyright Registration.