Källkodsdeponering

Deposit AB bildades 1997 och verkar internationellt under namnet Escrow Europe. Vi är en oberoende tredje part (Trusted Third Party) som skyddar affärskritisk information som källkoder, viktiga databaser och industriell design. Vi har tusentals kunder över hela världen, såväl stora multinationella bolag som nystartade företag och myndigheter.

Användare/licenstagare

Som licenstagare måste du lita på att leverantören sköter support och underhåll av produkten. Det beroendet medför en betydande risk, särskilt när det gäller affärskritiska tillämpningar. Som oberoende tredje part hjälper Deposit dig att minska sådana risker med olika former av deponeringslösningar.

Leverantör

Den viktigaste frågan för alla som använder affärskritiska program är säkerhet och kontinuitet. Det är mycket värdefullt för kunderna att veta att du har vidtagit långtgående åtgärder för att säkerställa deras intressen. Det gör du genom att deponera koden i tryggt förvar hos oss.

Rådgivare

Advokater, bolagsjurister, revisorer, företagsekonomer, finansiella och ekonomiska rådgivare och andra konsulter måste skydda uppdragsgivarens legala och ekonomiska intressen. Genom vår kombination av juridisk och teknisk kunskap erbjuder vi dig en unik spetskompetens.